Uczniowie I LO uzyskali 14 indeksów Wyższych Uczelni!!!

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie I LO w Kwidzynie uzyskali 14 indeksów Wyższych Uczelni. Rekordzistą jest Jędrzej Myrcha kl.IIIb, który został laureatem w 5 konkursach : 4 z matematyki (nauczyciel: mgr Edyta Wesołowska) i 1 z fizyki (nauczyciel: mgr Joanna Poźniak). Tuż za nim jest Grzegorz Orlicki kl.IIIb laureat 3 konkursów: 2 z matematyki (nauczyciel : mgr Edyta Wesołowska) i 1 z fizyki (nauczyciel: mgr Joanna Poźniak), natomiast uczennica Daria Furdal kl.IIIc będąc finalistką Olimpiady Wiedzy Historycznej Copliosh ma „otwarte drzwi” na kierunki humanistyczne wielu renomowanych uczelni (nauczyciel: mgr Piotr Tomczak). Pozostali uczniowie : Julia Zelmańska kl.IIIa oraz Oliwia Dąbrowska kl.IIIa z chemii (nauczyciel: mgr Dorota Gerlach), Weronika Szczęsna kl.IIb z matematyki (nauczyciel: mgr Mariola Jagiellak), Patrycja Łubińska kl.IIb z fizyki (nauczyciel: mgr Joanna Poźniak) oraz Karol Nowicki kl.IIIb z matematyki (nauczyciel: mgr Edyta Wesołowska) uzyskali po jednym indeksie.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom oraz życzymy dalszych sukcesów!!!!!

Lp. Nazwa olimpiady/ konkursu Liczba uczniów otrzymujących indeks Imię i Nazwisko ucznia Nazwa uczelni
1. Olimpiada Wiedzy Historycznej Copliosh 1 Daria Furdal Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet w Białymstoku

Akademia Pomorska w Słupsku

2. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny„Wygraj Indeks”  FTiMS Politechniki Gdańskiej 2 Jędrzej Myrcha

Grzegorz Orlicki

Politechnika Gdańska
3. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny„Wygraj Indeks”  FTiMS Politechniki Gdańskiej 2 Jędrzej Myrcha

Grzegorz Orlicki

 

Politechnika Gdańska
4. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny„Wygraj Indeks”   Politechniki Gdańskiej 2 Julia Zelmańska

Oliwia Dąbrowska

Politechnika Gdańska
5. Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z Matematyki 1 Jędrzej Myrcha Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Ogólnopolski Konkurs „Bieg po Indeks” Politechniki Koszalińskiej 1 Jędrzej Myrcha Politechnika Koszalińska
7. Ogólnopolski Konkurs

„Poszukiwanie Talentów”

1 Patrycja Łubińska Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki

8. Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne 4 Weronika Szczęsna

Jędrzej Myrcha

Grzegorz Orlicki

Karol Nowicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki