Beaństwo w prasie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Pulsie Kwidzyna na temat tradycji beaństwa w I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie.