Tylko w I LO – fizyka doświadczalna

Przedmiot uzupełniający: Fizyka doświadczalna. Przedmiot prowadzony przez panią Joannę Poźniak, nauczycielkę fizyki. Celem programu jest: rozwinięcie umiejętności stosowania praw i zasad fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych i projektowych; rozwijanie umiejętności wykonywania i projektowania doświadczeń; wdrożenie uczniów do stosowania odpowiedniego aparatu matematycznego do opisu zjawisk fizycznych; kształcenie umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania  eksperymentów; kształcenie umiejętności opracowywania i prezentowania wyników doświadczeń oraz oceny wiarygodności przeprowadzonych eksperymentów; kształcenie umiejętności posługiwania się w fizyce modelami oraz świadomości  granic ich stosowalności; kształcenie umiejętności szacowania poszukiwanych wartości wielkości fizycznych; analiza i opracowanie danych doświadczalnych i teoretycznych.