Tylko w I LO – fizyka w medycynie

Przedmiot uzupełniający: Fizyka w medycynie. Prowadzona przez panią Iwonę Kruszyńską, nauczycielkę fizyki i informatyki. Program „Fizyka w medycynie”  został przygotowany w odpowiedzi na oczekiwania uczniów, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki na kierunkach przyrodniczych i medycznych uczelni wyższych. Zawiera on treści z fizyki, które stanowią rozszerzenie kursu podstawowego i są wzbogacone o elementy biofizyki i fizyki medycznej.  Program ten ma umożliwić uczniom zdobycie umiejętności: stosowania poznanych pojęć i praw do wyjaśniania procesów i zjawisk fizycznych, wykorzystywania i przetwarzania informacji podanych w różnych formach, budowania prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk, planowania i wykonywania prostych doświadczeń oraz analizowania ich wyników. Każdy temat został podzielony na dwie części: pierwszą – fizyczną i drugą – medyczną. Część pierwsza zawiera omówienie pojęć i praw fizycznych niezbędnych do zrozumienia części związanej z medycyną. Pojawiają się w niej również odnośniki do wybranych źródeł, dzięki którym uczniowie będą mogli pogłębić swoją wiedzę z fizyki. W części drugiej jest przedstawiony opis zagadnień medycznych z wykorzystaniem wiedzy fizycznej z części pierwszej.