Noc Gimnazjalistów – tak było!!!

6 kwietnia 2018 roku, w piątkowy wieczór, gimnazjaliści z okolicznych szkół uczestniczyli w Nocy Gimnazjalistów zorganizowanej przez I LO w Kwidzynie. Przywitani przez Kwidyna i Kwidynową,  w asyście Asinusa i naszych uczniów, do późnych godzin wieczornych przemieszczali się między różnymi wymiarami wiedzy, by w sposób przystępny, atrakcyjny, w pogodnej atmosferze powtórzyć sobie  materiał przed egzaminem gimnazjalnym. Uczestnicząc w zajęciach bloku humanistycznego, w części polonistycznej, mogli przypomnieć sobie wiadomości z gramatyki języka polskiego, a dzięki znajomości bohaterów lektur szkolnych interpretować przywołane motywy. Znajomość postaci i wydarzeń  historycznych, tych dawnych i współczesnych, mieli okazję  wykorzystać w części historycznej, poprzez kojarzenie  wydarzeń z datami a także atrakcyjne łączenie współczesnych celebrytów z postaciami historycznymi. Na zajęciach języków obcych, w formie zabawy, również ćwiczyli umiejętności wymagane na egzaminie gimazjalnym: struktury leksykalno-gramatyczne, umiejętność rozumienia tekstu pisanego, m. in. w oparciu o słownictwo przyrodniczo-geograficzne, by zaprezentować możliwości naszej szkoły-geografię w języku angielskim. Pojawiły się również artystyczne akcenty. Znajomość funkcji językowych, jako próbka możliwości koła teatralnego Drama Club, sprawdzana była w formie scenek sytuacyjnych. Równie interesująco upłynął gimnazjalistom czas na zajęciach w bloku przyrodniczym. Zaskoczeni zabraniem komórek i umieszczeniem ich w walizkach zamykanych na kod, czym prędzej przystąpili do wykonania zadań, by go rozszyfrować i odzyskać swoje telefony. Ze zdwojoną energią wyszukiwali podanych elementów i informacji na mapie a na schematach, rysunkach oraz modelach rozpoznawali i wymieniali elementy ciała człowieka. Nie zabrakło dawki wiedzy z ekologii a na zajęciach z fizyki powtarzania jednostek i przekształcania wzorów. Kody zostały rozszyfrowane, telefony odzyskane, pozostał czas na odwiedzenie klimatycznej kawiarenki, w której Samorząd Uczniowski przygotował małe co nieco, w tym orzeźwiającą lemoniadę skuteczne studzącą kilkugodzinne emocje. To był twórczo spędzony czas, który w tak niecodzienny sposób zapewnił gimnazjalistom powtórkę i przybliżył im niezwykłą i wyjątkową atmosferę, jaka panuje w ,,Starym”.