Rekrutacja Erasmus+ – egzamin z języka angielskiego

Egzamin pisemny z języka angielskiego odbędzie się 25 października (czwartek) o godz. 9.00 i potrwa 60 minut. Polegać będzie na tłumaczeniu fragmentów zdań i transformacjach (zadania otwarte). Sprawdzać będzie m.in. znajomość czasów, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, konstrukcje gerund/infinitive, so/such, stronę bierną, mowę zależną, pytania pośrednie, too/enough, zaimki, formy dzierżawcze. Informacja o nr sal będzie wywieszona w holu szkoły oraz przesłana do uczestników e-mailem.
Etap ustny odbędzie się 30 października (wtorek) od godz. 9.00.  Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 2 pytania dotyczące tematów życia codziennego np. człowiek, dom, szkoła, praca, czas wolny, rodzina, żywienie, problemy społeczne, podróże, kultura, nauka i technika, zakupy, przyroda, zdrowie, sport. Czas na 1 osobę to ok.4-5 minut. Lista i kolejność zdających zostaną przekazane do wiadomości kandydatów wkrótce. 
Przewodnicząca komisji: Grażyna Urbanowicz
Koordynator projektu: Gabriela Olea Martin