Język hiszpański – Dzień Nauki

Podczas Dnia Nauki w I LO uczniowie szkół podstawowych mieli okazję spróbować swoich sił w nauce języka hiszpańskiego. Warsztaty, poprowadzone przez nauczycielkę języka hiszpańskiego Gabrielę Olea Martin,  rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej, przedstawiającej koszulki hiszpańskich zawodników piłki nożnej z numerami od 1 do 10. Największy entuzjazm wywołał Messi z numerem 10. Młodzi goście przećwiczyli wymowę hiszpańskich liczebników, a następnie wykonali zadania w aplikacji internetowej www.learningapps.org. Przykładowe zadania to wisielec, znajdź pary, wykreślanka, oś liczbowa, pasujące pary. LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie.