Test sprawności fizycznej w ramach rekrutacji do projektu Erasmus+ „Sports and Diversity”

W dniu 30 października 2018 r. odbył się test sprawności fizycznej przeprowadzony w ramach rekrutacji do projektu Erasmus+ „Sports and Diversity”. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 50 pkt. Konkurencje obejmowały: bieg 60 m, rzut piłką lekarską, test siły mięśni brzucha, test siły mięśni ramion na drążku, test wytrzymałości. Test przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Aleksandra Fukowska (przewodnicząca) i Bogdan Kalińczak