Konkurs na prezentację w języku angielskim o polskich sportowcach

Kolejnym zadaniem w projekcie Erasmus+ „Sport i Różnorodność” jest konkurs na prezentację w języku angielskim o polskich sportowcach: Adamie Małyszu i Kamilu Stochu. Uczestnikami konkursu są uczniowie z listy głównej, którzy zakwalifikowali się na wyjazd do Grecji. Udział uczniów z listy rezerwowej jest dobrowolny.

Cele konkursu to:

– zainteresowanie uczniów historią polskiego sportu

– kształtowanie pozytywnego wizerunku polskich sportowców

– rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych

– promowanie talentów młodzieży

– tworzenie trwałej więzi z Polską

– zdobycie max 10 punktów w rekrutacji do projektu Erasmus+

Organizatorem konkursu jest Gabriela Olea Martin – koordynator projektu Erasmus+. Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU.