Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Od kilku lat nauczycielka matematyki p. Mariola Małgorzata Jagiellak uczestniczy w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła. Pobiera przygotowane przez wydawnictwo GWO materiały – tzw. Sesje z plusem , przeprowadza testy, wyniki wprowadza do bazy, a po pewnym czasie dostępne są przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów.
Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do matury.
W ramach projektu oferowane są: standaryzowane testy, raporty zawierające po każdym teście analizę wyników dla każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów ogólnopolskich, raporty progresywne które pokazują dynamikę postępów w nauce uczniów/ też całej klasy po kolejnych testach.
W projekcie Lepsza Szkoła mogą brać udział nauczyciele, którzy na początku roku szkolnego przystąpią do klubu przedmiotowego GWO.