Młodzieżowe spotkania z medycyną

Pierwsze wykłady na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach projektu Młodzieżowych spotkań z medycyną za nami. W ubiegły wtorek w sali Atheneum Gedanense Novum uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przygotowanej przez studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii, Alergologii GUMed.
Wyjazd do Trójmiasta był także świetną okazją do zgłębienia tajników anatomii i plastyki ciała ludzkiego. Udało się nam bowiem obejrzeć ekspozycje opowiadające o cudzie, złożoności i kruchości ciała ludzkiego najliczniej na świecie odwiedzanej wystawy naukowej Body Worlds & The Cycle of Life autorstwa prof. Gunthera von Hagensa.