One Ocean

dsc01891

Dnia 2.12.2019 w auli naszej szkoły uczniowie klas 1 i 2 mieli okazję uczestniczyć w  inauguracji projektu ONE OCEAN organizowanego we współpracy z firmą KBR Poland, którego szkolnym koordynatorem jest nauczyciel biologii Marta Woźniak. Podstawowe założenia projektu, to zwrócenie uwagi młodych ludzi na jeden z największych problemów środowiskowych współczesnego świat,  jakim jest ogromna ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów w postaci produktów odpadowych  i tragiczne konsekwencje dla fauny i flory z tego faktu wynikające.  Celem One Ocean jest także zachęcenie młodzieży do opracowywania kreatywnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających ich eliminację, a tym samym prowadzących do polepszenia sytuacji ekologicznej „naszej matki”, którą jest planeta ziemia.

Podczas spotkania głos zabrał Prezes Zarządu KBR Poland  Pan Adam Ściążko, który nie tylko przybliżył działalność firmy KBR na świecie oraz w Polsce, ale w ciekawy sposób nawiązał do informacji dotyczących samego procesu powstawania plastiku oraz innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych do jego eliminacji na świecie.

Członkowie zespołu One Ocean KBR Poland przedstawili kilka praktycznych sposobów pozbywania się plastiku w samej firmie KBR,  które są namacalnym dowodem troski o środowisko i jednocześnie potwierdzeniem tego, iż aby dawać przykład i wymagać od innych, musisz zacząć zmiany od samego siebie.

Znalazł się także czas na kilka krótkich konkursów, w których chętni uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu segregacji odpadów oraz czasu ich degradacji.

Mamy nadzieję, że od dzisiaj cała społeczność I LO stanie się bardziej wyczulona na problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem i w życiu codziennym spróbuje małymi kroczkami zaangażować się w jego rozwiązywanie, pamiętając równocześnie o słowach wodza Seattle, od których to uczniowie klasy 2a  – Anna Nowak i Jakub Humienny rozpoczęli całą uroczystość:

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie”.