Warsztaty poznawczo – behawioralne

 

Dnia 18.02 uczniowie klasy 2A pod opieką wychowawcy Marty Woźniak i pedagoga szkolnego Sylwii Smagowskiej – Żemojtel wzięli udział w warsztatach poznawczo – behawioralnych na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Tematyka zajęć oscylowała wokół takich zagadnień, jak: Automotywacja  – wyznaczanie sobie celu, Wystąpienia publiczne, Jak się uczyć, żeby się nauczyć?, Zarządzanie sobą w czasie. Kilka godzin intensywnej, aczkolwiek inspirującej pracy z pewnością okaże się pomocne w pokonywaniu codziennych trudności i osiąganiu sukcesów ucznia – nastolatka.