Procedura bezpieczeństwa dotycząca składania bezpośrednio w szkole wniosku o przyjęcie do szkoły

Procedura bezpieczeństwa dotycząca składania bezpośrednio w szkole

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021
i innych dokumentów z nim związanych.

 1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  1. Warunkiem wejścia na teren szkoły jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik 1);
  2. W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonym wejściem:
  1. wejście nr 2 – od ul. Gimnazjalnej, (wejście na teren szkoły wyposażone jest w dzwonek);
 4. Osoby czekające na wejście do szkoły, zobowiązane są zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryć usta i nos.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 7. W celu potwierdzenia tożsamości pracownik szkoły może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
  1,5-metrowego odstępu).
 8. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:
  1. dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
  2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
  4. zawierające numery telefonów do służb medycznych;
  5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 9. Przy wejściu do szkoły oraz w sekretariacie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.
 10. W trakcie czynności związanych z odbiorem dokumentacji rekrutacyjnej pracownicy szkoły są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
 11. Dokumentacja rekrutacyjna składana jest w wyznaczonym miejscu i podlega 24 godzinnemu okresowi kwarantanny.