Odbiór świadectw maturalnych

02.2012 Warszawa n/z swiadectwo dojrzalosci fot Lech Gawuc/REPORTER

Uwaga Maturzyści!!!

Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń do świadectw dojrzałości w roku szkolnym 2019/2020 – 11.08.2020 r.

Harmonogram odbioru:

9:00 – 3A

10:00 – 3B

11:00 – 3C

12:00 – 3D

Osoby odbierające świadectwa wchodzą na teren szkoły przez bramę główną i wejście nr 3 z dziedzińca szkolnego.

Przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu tożsamości.

Odbioru świadectwa może dokonać również osoba posiadające pisemne upoważnienie.

 

W czasie odbioru świadectw obowiązują poniższe procedury bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie stosować:

 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca odbioru świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń do świadectw dojrzałości

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  1. W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonym wejściem:
  1. wejście nr 3 – od dziedzińca szkolnego;
 4. Osoby czekające na wejście do szkoły, zobowiązane są zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryć usta i nos.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)
 6. Należy unikać tworzenia się grup osób oczekujących na wydanie dokumentów na terenie szkoły oraz przed szkołą.
 7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 8. W celu potwierdzenia tożsamości pracownik szkoły może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
  1,5-metrowego odstępu).
 9. Przy wejściu do szkoły oraz w sekretariacie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.
 10. W trakcie czynności związanych z odbiorem dokumentacji rekrutacyjnej pracownicy szkoły są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
 11. Osoby odbierające dokumenty zobowiązane są posiadać własny długopis.
 12. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:
  1. dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
  2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
  4. zawierające numery telefonów do służb medycznych;
  5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).