Zebrania z rodzicami

Uwaga !!!

Dnia 15.09. 2020 (wtorek)

odbędą się Zebrania z rodzicami

 według harmonogramu:

 • klasy I – godz.16.30 – spotkanie z Dyrekcją w auli szkoły

                        – godz. 17.00 – spotkanie z wychowawcą

 • klasy II –17.00 – spotkania z  wychowawcami
 • klasy III – godz.16.30 – spotkania z wychowawcami

                           – godz.17.15 – spotkanie z Dyrekcją w auli  szkoły

 • 17.45 – spotkanie Rady Rodziców w świetlicy szkoły

Na spotkanie z Dyrekcją w auli przychodzi jeden z rodziców!

Spotkania odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły:

 1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  1. W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonymi wejściami:
  1. wejście nr 1 – od ul. Konarskiego;
  2. wejście nr 2 – od ul. Gimnazjalnej;
  3. wejście nr 3 – od dziedzińca szkolnego;
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, do momentu zajęcia miejsca
  w klasie.
 1. Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie zebrania, nawet po zajęciu miejsca przy ławce.
 • Przy wejściach do szkoły oraz w klasach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy unikać tworzenia się grup osób na terenie szkoły oraz przed szkołą.

 

Pełne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZSO Nr 1  w Kwidzynie znajdują się przy wejściach do szkoły.

W czasie zebrania dopuszcza się parkowanie samochodów na boisku szkolnym.