Wywiadówki online 25.03.2021 r.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w czwartek, 25.03.2021 r. odbędą się konsultacje dla rodziców, wywiadówki informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach III.

Wywiadówki odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem szkolnej platformy Microsoft Teams.

Rodzice/opiekunowie prawni logują się do systemu z wykorzystaniem loginu i hasła ucznia.

Spotkania z wychowawcami klas odbędą się w zespołach – godzina wychowawcza, w godzinach 16:30 – 17:00.

Konsultacje z nauczycielami będą możliwe w godzinach 17:00-18:00 poprzez platformę Teams:

  1. w aplikacji Teams, w zakładce Czat w pasku: Wyszukiwanie, wpisujemy nazwisko i imię nauczyciela;
  2. Po wyświetleniu konta nauczyciela klikamy na nie;
  3. Otworzy się nowe okno czatu: Rozpoczynasz nową konwersację;
  4. W polu: Wpisz nową wiadomość – wpisujemy wiadomość z informacją dla nauczyciela lub prośbę o rozmowę, np: Proszę o rozmowę w sprawie ucznia: (imię i nazwisko, klasa)
  5. Oczekujemy na odpowiedź nauczyciela lub rozmowę głosową.

UWAGA!!! Rozmowę głosową rozpoczyna tylko i wyłącznie nauczyciel!

Czas oczekiwania na odpowiedź lub rozmowę głosową będzie uzależniony od ilości osób oczekujących, w związku z czym proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Przypominam o możliwości bieżącego kontaktu z nauczycielami szkoły poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.