Rekrutacja 2021/2022 – listy kandydatów zakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

 

Klasa 1 A:  biologiczno – chemiczna

 

Klasa 1 B: matematyczno – fizyczna

 

Klasa 1 C: prawniczo – językowa

 

Klasa 1 D: psychologiczno -pedagogiczna

 

 

Przypominamy, iż do 30 lipca 2021 r. (do godz.: 15.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły!!!

 

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.