„Sprzątanie świata – Polska”

MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ!

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania przyrody. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tegorocznej 28. edycji akcji realizowanej pod hasłem MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ! chodziło głównie o uwrażliwienie ludzi  na to, by „nie śmiecili”, a także aby poprawnie segregowali odpady. …”Wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie…

W naszej szkole  „Sprzątanie Świata” w dniu 21 września zorganizowały klasy IA, IE wraz z wychowawcami Panią Martą Woźniak i Panią Anną Jarzynką. Sprzątanie poprzedzone zostało działaniami informacyjnym, które polegały na wykonaniu oraz rozwieszeniu na terenie szkoły – plakatów, ulotek i gazetek z treściami dotyczącymi akcji sprzątania, właściwego segregowania odpadów i ich utylizacji, sposobów poszanowania przyrody, stylu życia ZERO WASTE. W miesiącu wrześniu, w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy zaprosiliśmy wszystkie klasy I, II i III do wspólnego porządkowania terenu wokół budynku I LO oraz zaproponowaliśmy działanie edukacyjne, polegające na obejrzeniu prezentacji o właściwym postępowaniu z odpadami. Ia oraz Ie wyruszyły zaś na sprzątanie lasu w okolicy Miłosnej, a po pracy był także czas na wspólne rozmowy, kalambury, relaks  przy ognisku.

Dziękujemy za tegoroczne sprzątanie i zachęcamy do dbania o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, nie tylko od święta lecz przez cały rok.