DZIEŃ DARWINA 12 LUTEGO

12 lutego obchodzimy święto brytyjskiego przyrodnika i geologa Charlesa Roberta Darwina. Zasłynął on jako twórca teorii ewolucji, w której zawarł stwierdzenie, że wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, a dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ich przekształcania. Teoria ta stała się punktem wyjścia na drodze do zrozumienia historii życia, jakie toczy się na Ziemi i wyjaśnienia tajemnicy przekazywania informacji genetycznej.  Przyczyniła się do zmian nie tylko w biologii i medycynie, ale również w naukach humanistycznych czy polityce. Oto kilka cytatów „Ojca Ewolucjonizmu”