Program  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

BLISKO to B– Biblioteka |L – Lokalność |I – Inicjatywy |S- Społeczność |K- Kooperacja |
O – Oddolność 

służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Nasz projekt nosi nazwę „Biblioteka trzecim miejscem animacji  i polega na wzmocnieniu kulturotwórczej i animacyjnej roli biblioteki, zapraszającej lokalną społeczność do współtworzenia  działań promujących czytelnictwo i do aktywnego uczestnictwa. Będziemy go realizować
z Kwidzyńskim Centrum Kultury, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz nr 2 w Kwidzynie, Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, Społeczną Szkołą Podstawową oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspierać nas będzie Miasto Kwidzyn i Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Nasze działania będą wydarzeniami otwartymi dla mieszkańców miasta i powiatu.

W I roku zadania 2022 planujemy:

– diagnozę potrzeb i potencjału kulturotwórczego miasta Kwidzyna

– szkolenia  dedykowane tematycznie pracownikom bibliotek i partnerów

– Kwidzyńskie Debaty Oksfordzkie w partnerstwie z 3 kwidzyńskimi liceami z Turniejem drużyn

– Terenowa gra mobilna na smartfona, której premierę planujemy na Noc Bibliotek

W II roku zadania 2023 będzie jeszcze ciekawiej , planujemy:

– Konkurs inicjatyw dla grup nieformalnych i stowarzyszeń, będzie można zrealizować wymarzony projekt kulturalny w partnerstwie z biblioteką

–  Szkolenia dla zespołu bibliotekarzy i naszych  partnerów

–  II Kwidzyńskie Debaty Oksfordzkie z Turniejem drużyn

– Debatę publiczną z udziałem miejskich liderów

– Konferencję „Kultura we współczesnym świecie”

– Kwidzyńską Grę Miejską , której premierę ogłosimy podczas Dni Kwidzyna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Podstawowym zadaniem biblioteki jest zapewnienie bogatej oferty książkowej połączonej z profesjonalną informacją biblioteczną.  Biblioteka powinna zapewniać lokalnej społeczności możliwość udziału w życiu kulturalnym (spotkania z twórcami literatury, organizacja wystaw, konkursów), publicznym, naukowym itp. To w jaki sposób zostaną wdrożone wyżej wymienione zdania zależy od podejścia zespołu biblioteki i jego gotowości do zmian. Można wybrać drogę na skróty czyli bardzo podawczo, bez zbytniego zaangażowania bibliotekarzy i bez zapraszania do współpracy mieszkańców. My wybraliśmy drugi wariant, animacyjny, społeczny, czyli angażujący zarówno zespół biblioteki jak i lokalną społeczność.