WIECZÓR ÓSMOKLASISTÓW- formularz zgłoszeniowy i zgoda na udział w wieczorze ósmoklasistów

Dzień dobry,
Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Gębika dawne Polskie Gimnazjum w Kwidzynie serdecznie zapraszają wszystkich uczniów klas VIII szkół podstawowych na „Wieczór Ósmoklasistów” w dniu 21 kwietnia 2023r.
Uczniowie biorący udział w „Wieczorze Ósmoklasisty” zobowiązani są do dostarczenia wypełnionej i podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

—> Zgoda na wieczór ósmoklasistów