Stypendystka Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/24

15 listopada 2023 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/24. Stypendium za najwyższą średnią ocen w naszej szkole otrzymała Milena Szczepaniak z kl. IVA. Milenie serdecznie gratulujemy.