Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory po raz szósty w Kwidzynie!

8 grudnia 2023 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, odbył się Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory pod patronatem Starosty Kwidzyńskiego. Inicjatywa była organizowana we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii z Warszawy.

Szkolny Festiwal E(x)plory w Kwidzynie był pierwszym z trzech etapów Konkursu Naukowego E(x)plory, który umożliwił szkolnym pasjonatom nauki rozwijanie swoich zainteresowań, konfrontację własnych pomysłów z ekspertami oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. W Festiwalu wzięło udział 62 uczniów, którzy zaprezentowali 25 projektów naukowych.

Jury Szkolnego Konkursu Explory w składzie: prof. Kamil Fedus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. Grzegorz Lentka – Politechnika Gdańska, Jacek Romanowicz – Naczelnik Departamentu Innowacyjności i Komunikacji Urząd Patentowy RP, Justyna Terpiłowska – Urząd Miasta Kwidzyn , Ewa Romanow-Pękal – Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, Sandra Mucha – absolwentka I LO, firma KLEVE , Marek Grochowski – Firma Sati Polska, Krzysztof Ebertowski – KBR Poland oraz Grzegorz Orlicki – absolwent I LO, Studenckie Koło Naukowe CHIP Politechniki Gdańskiej, inżynier systemów w firmie Kayon, wyłoniło zwycięzców Konkursu.

Nagrody ufundowane przez Starostę Kwidzyńskiego i akredytację do regionalnych eliminacji Konkursu Naukowego E(x)plory otrzymali:

I miejsce – Franciszek Grosser, Fabian Arbat – ITL – Interactive Tennis Launcher – I LO Kwidzyn

II miejsce – Natalia Poźniak, Lena Szachmytowska, Daniel Ossowski – Invisible white cane – I LO Kwidzyn

III miejsce – Ewa Kawczyńska, Zuzanna Łukjańczyk – Sound – Touch – I LO Kwidzyn

IV miejsce – Karolina Marchewka – Emergency corridor – to więcej niż sekunda! – I LO Kwidzyn

V miejsce – Magdalena Dobrowolska, Kinga Grzywińska – Ekologiczna zabawka sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu – I LO Kwidzyn

Nagrody specjalne ufundowane przez lokalne firmy otrzymali:

Nagrody Specjalne Cafe Sati: Franciszek Grosser, Fabian Arbat – ITL – Interactive Tennis Launcher – I LO Kwidzyn, Karolina Marchewka – Emergency corridor – to więcej niż sekunda! – I LO Kwidzyn

Nagrody Specjalne TOR – PAL: Ewa Kawczyńska, Zuzanna Łukjańczyk – Sound – Touch – I LO Kwidzyn, Magdalena Dobrowolska, Kinga Grzywińska – Ekologiczna zabawka sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu – I LO Kwidzyn

Nagroda Specjalna KBR Poland: Natalia Poźniak, Lena Szachmytowska, Daniel Ossowski – Invisible white cane – I LO Kwidzyn

Nagrody Rady Rodziców I LO dla laureatów I, II i III miejsca.

Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki od Cafe Sati Poland.

Szkolny Festiwal E(x)plory był świętem nauki nie tylko dla uczniów I LO, ale także dla młodzieży szkół powiatu kwidzyńskiego. Oprócz sesji otwartej na której wszyscy uczestnicy Festiwalu przedstawiali swoje projekty były wykłady. „Rozterki metrologiczne: Co czują czujniki?” opowiadał prof. Grzegorz Lentka z Politechniki Gdańskiej. „Rewolucja Kopernikańska: astronomia i fizyka” – wykład prof. Kamila Fedusa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Grzegorz Orlicki z Politechniki Gdańskiej przestawił wykład „Druk 3D – czyli jak stworzyć obudowę, naprawić lodówkę i wyleczyć człowieka”, a pan Jacek Romanowicz z Urzędu Patentowego RP – „Własność intelektualna – jak skutecznie zadbać o swoje pomysły”. Na koniec Jakub Marciniak ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa przedstawił bardzo intrygujący wykład „Jaskółki na księżycu, czyli jak ptaki dokonują niemożliwego”.

Ponadto, organizatorzy zadbali również o możliwość wzięcia udziału w warsztatach Adam Juźwiaka ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa – „Arborystyka, akustyka, fizyka czyli o szukaniu dziury w całym”.

 

Tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia Starosty Kwidzyńskiego i lokalnych firm: Sati, KBR i TOR – PAL.