Wykład Prof. Agnieszki Kulińskiej z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa

Dnia 8 kwietnia mieliśmy możliwość wysłuchania wykładu  Prof. Agnieszki Kulińskiej z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa. Temat wykładu to : „W poszukiwaniu nieograniczonego źródła energii,  czyli jak zapalić gwiazdę na Ziemi ” Prof. Kulińska pracuje w Instytucie nad urządzeniami fuzyjnymi a nam starała się przybliżyć z jednej strony globalny problem energetyczny a z drugiej próby rozwiązania tego problemu przy wykorzystaniu fuzji termojądrowej. Wykład odbył się w ramach europejskiego programu Naukowcy w szkole,  mający na celu zapoznanie młodzieży z pracą naukowców różnych dziedzin.