24. edycja akcji Sprzątanie Świata

dav

24. edycja akcji Sprzątanie Świata – Polska odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celami tegorocznej akcji były: 

·        zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału

·        zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska

·        promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki

·        Ukazywanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.
 

W naszej szkole  „Sprzątanie Świata” w dniu 18 września zorganizowała klasa IIIA wraz z nauczycielem biologii Martą Woźniak. Sprzątanie poprzedzone zostało działaniami informacyjnym, które polegały na wykonaniu oraz rozwieszeniu na terenie szkoły – plakatów, ulotek i gazetek z treściami dotyczącymi akcji sprzątania, właściwego segregowania odpadów i ich utylizacji, sposobów poszanowania przyrody. W ramach godziny do dyspozycji wychowawcy zaprosiliśmy wszystkie klasy I, II i III do wspólnego porządkowania terenu wokół budynku I LO. Niestety warunki pogodowe (silny wiatr i intensywne opady deszczu) skutecznie uniemożliwiły nam podjęcie aktywnych działań porządkowych. Na koniec postanowiliśmy sprawdzić wiedzę i umiejętności ekologiczne uczniów klas 2 w konkursie „Śmieci to surowce”. Konkurs składał się z trzech części, w trakcie których uczestnicy musieli połączyć praktykę (segregacja odpadów różnego sortu i przygotowanie ich do utylizacji), wiedzę (test ekologiczny) i twórcze działanie (przedmiot użytku codziennego stworzony z odpadów).   

Wszystkie delegacje klasowe spisały się na medal i otrzymały nagrody dla swoich klas (zdrowe, słodkie i pożyteczne, oczywiście w ekologicznych „poodpadowych” opakowaniach).  Na podium zaś stanęli – IIA , IIC i IID.            

Dziękujemy za tegoroczne sprzątanie i zachęcamy do dbania o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, nie tylko od święta lecz przez cały rok.