Ekologia w języku angielskim

STOWARZYSZENIE EKO-INICJATYWA LAUNCHES A NEW, UNIQUE PROJECT

“ECO-ENGLISH”

We are pleased to invite middle school students of the 2nd and 3rd year as well as high school students of the 1st and 2nd year to participate in a unique project – LEARN NATURAL SCIENCES IN ENGLISH!

If you are interested in nature and you want to learn more about it. If you enjoy spending time in active way and field trips are not difficult for you. If you are not afraid of challenges and you are willing to participate in both indoor and outdoor activities, then this is what you need, we are waiting for you.

A Course on Natural Sciences in English covering selected issues in ecology, earth science and biology.

During the course you will learn among others about natural curiosities of Kwidzyn and its surroundings, as well as you will learn to see local issues through the prism of global processes. Of course you will have the opportunity to practice your English and acquire the ability to communicate freely but first of all your English will at last become a tool to understand complicated problems, a tool to develop your passions – no longer a school subject.

What do we expect from the participants?

 • to be interested in environmental issues and willing to deepen their knowledge
 • to be able to communicate in English at A2 level (pre-intermediate)
 • willing and active participation in field activities
 • good sense of humour and positive attitude

What we offer

 • 2 hour classes twice a week conducted in English by a qualified natural sciences educator
 • free-of-charge activities – project financed by Miasto Kwidzyn and EU funds
 • opportunity to use educational facilities (equipment, library)
 • encounters with wildlife during field activities, kayak trips, etc.
 • great fun and friendly atmosphere

The course will be led by Piotr Opacian – not only an English teacher with long experience but also, what matters even more here, nature-lover, outdoor enthusiast, nature photographer, Master in Earth Sciences. Piotr knows the natural environment of Kwidzyn area very well and has been photographing it for many years now. There are hundreds of photographs on his website: fotografia.piotropacian.pl showing our local biodiversity.

Most of the classes will take place in the educational room of Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1 in Kwidzyn.

If you are interested don’t wait, enrol! Contact your English and Biology teachers and ask them to sign up for you.  

Email: eborecka@ekokwidzyn.pl

EKOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Stowarzyszenie EkoInicjatywa w Kwidzynie zaprasza uczniów „Szkół Gimnazjalnych” klas II i III oraz Szkół Średnich do udziału w  wyjątkowym projekcie edukacyjnym.

Jeżeli interesujesz się przyrodą i chcesz dowiedzieć się  na jej temat jeszcze więcej.  Jeżeli lubisz aktywnie spędzać czas, a wyprawy w teren nie są dla Ciebie trudnością. Jeżeli nie boisz się wyzwań, jesteś zaangażowany i chętny do aktywnego udziału w zajęciach , to zapraszamy do nas.

Zajęcia o tematyce przyrodniczej prowadzone w języku angielskim.

Podczas zajęć poznasz ciekawostki  związane z przyrodą Kwidzyna i okolic, a także spojrzysz na sprawy lokalne poprzez  pryzmat globalnych procesów. Będziesz miał możliwość podszkolić swój angielski i nabyć umiejętność swobodnej komunikacji.

Czego oczekujemy od uczestników zajęć?

 • Zainteresowania problematyką przyrodniczą i chęci do poszerzania wiedzy
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum A2 (pre-intermediate)
 • Zaangażowania i aktywnego udziału w zajęciach również terenowych
 • Dobrego humoru i pozytywnego nastawienia

Oferujemy:

 • Zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny prowadzone w języku angielskim przez profesjonalnego edukatora przyrodnika
 • Bezpłatne zajęcia dofinansowane z dotacji Miasta Kwidzyna i środków unijnych
 • Możliwość korzystania z zaplecza edukacyjnego (sprzętu, biblioteki)
 • Spotkania z żywą przyrodą podczas wyjść w teren, spływów kajakowych, itp.
 • Dobrą zabawę i przyjazną atmosferę .

Zajęcia poprowadzi Piotr Opacian – nie tylko nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem, ale przede wszystkim: przyrodnik, entuzjasta outdooru, fotograf przyrody, mgr geografii. Piotr bardzo dobrze zna przyrodę naszego powiatu, którą fotografuje od wielu lat. Na jego stronie internetowej: fotografia.piotropacian.pl możne znaleźć setki zdjęć dokumentujących bioróżnorodność naszego regionu.

Większość zajęć będzie się odbywać w sali edukacyjnej Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1 w Kwidzynie.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swojego nauczyciela języka angielskiego i biologii.

Email: eborecka@ekokwidzyn.pl