Zdolni z I LO na Politechnice Gdańskiej

W dniu 25 listopada uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie wzięli udział w spotkaniach akademickich Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Jeden z wykładów dotyczył fizyki „Piękno, a fizyka.” Spotkanie było poświęcone udowodnieniu tezy, że fizyka – z natury przedmiot ścisły i uznawany za trudny – bardzo pomaga w rozumieniu zjawisk pozostających w ścisłym związku ze sztuką. Zjawiska fizyczne szczególnie te, które silnie działają na zmysły biorą udział w tworzeniu tego, co nazywamy pięknem. Piękno – domena artystów szczególnie zauważalne jest w zjawiskach silnie działających na zmysły. Wykład pokazał, że ulotne piękno pojawia się w naturalnie zachodzących w przyrodzie zjawiskach fizycznych. W trakcie wykładu wyjaśnione zostały niektóre zjawiska występujące w przyrodzie. W ramach ćwiczeń zostały omówione i rozwiązane zagadnienia powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie wykonywali doświadczenia, do których odbioru szczególnie angażowane są zmysły. Kolejny wykład dotyczył biologii „DNA wroga trzeba znać!” Wynalezienie mikroskopu otworzyło ludzkości oczy na to, co wydawało się, że nie istnieje. Zdobycze biologii molekularnej i inżynierii genetycznej pozwalają nam dzisiaj zajrzeć głębiej – wiemy, co dzieje się w komórce, możemy przewidzieć jej zamiary. A jeśli to komórka obca albo co gorsze – naszego wroga? Bakterie, grzyby – ich ilość w i na naszym ciele, przewyższa ilość komórek, z których się składamy. Większość z nich to nasi sprzymierzeńcy, czasem jednak mogą zmienić swoje nastawienie do nas albo robią miejsce wrogowi. Dzisiaj jesteśmy w stanie szybko je zidentyfikować! Znając wroga – łatwiej go pokonać. Na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych uczniowie używali narzędzi z codziennego dnia pracy biologa molekularnego i genetyka, wyizolowali DNA i używając reakcji real-time PCR sprawdzili z kim mieli do czynienia. Zapoznali się też z możliwościami oprogramowania służącego do projektowania oligonukleotydów, które pozwoliły im na poznanie mikroorganizmów żyjących z nami na co dzień.