Święto Matematyki

15 marca 2018r Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” połączyliśmy z Dniem Liczby Pi. O godz. 8 odbył się konkurs, a na przerwach uczniowie rozwiązywali zagadki logiczne. Słodkim dodatkiem były domowe wypieki- dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na cele charytatywne.