Poetą każdy może być

Podczas Dnia nauki uczniowie trafiający do gabinetu polonistycznego Mirosława Jagiellaka stawali się poetami. Pomysł zajęć opierał się na idei przekładu intersemiotycznego i wymagał od uczniów myślenia analitycznego, praktycznego i twórczego. W fazie wstępnej uczniowie interpretowali obraz Nicolasa Poussina „Natchnienie poety” i próbowali określić, czym jest poezja. Następnie wykonywali ćwiczenie językowe, którego celem było odkrycie właściwości słowa „poezja”, by ostatecznie zastosować je do stworzenia wiersza. Okazało się, że zadanie nie było zbyt trudne dla uczestników mini warsztatów literackich, bo powstały małe arcydziełka. Szczególnie wyróżnił się Józio z klasy IV ze Szkoły Podstawowej z Prabut, który stworzył – jak sam zaznaczył – wiersz bardzo romantyczny. Zgromadzona publika nagrodziła go gromkimi brawami. Amen:)!