Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. lub do odwołania, prowadzenie nauki odbywać się będzie w formie kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).
Ograniczenie w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Obowiązkiem każdego ucznia ZSO Nr 1 w Kwidzynie jest uczestniczenie w zajęciach zgodnie z planem lekcji w formie ustalonej przez poszczególnych nauczycieli. Informacje dotyczące formy realizacji zajęć nauczyciele przekazują na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
Kształcenie na odległość prowadzone będzie z wykorzystaniem:
– dziennika elektronicznego – synergia.librus.pl
– inne formy ustalone przez nauczycieli.

Przypominamy o odczytywaniu wiadomości i ogłoszeń przesyłanych w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły!!!