Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – przedłużone

Szanowi Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu dzisiejszym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauczanie zdalne zostaje przedłużone do dnia 24.05.2020 r.

Egzaminy maturalne zostały zaplanowane na okres od 8 do 29 czerwca, bez egzaminu ustnego. Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu matur w naszej szkole zostaną podane po ogłoszeniu dokładnych dat i wytycznych.

W związku z powyższym od 27.04.2020 r. kontynuowane będzie nauczanie zdalne zgodnie z aktualnym planem lekcji na zasadach ustalonych przez poszczególnych nauczycieli.

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami
Sebastian Więckowski
Dyrektor ZSO Nr 1 w Kwidzynie