Honorowe Nagrody Szkoły 2020 przyznane !!!

Honorowa Nagroda Szkoły to zaszczytne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  absolwentom za ich szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:

  1. Wyniki w nauce
  2. Wyniki w konkursach i olimpiadach
  3. Aktywność społeczna, kulturalna, sportowa itp.
  4. Kultura osobista
  5. Osobowość

Nagroda ta przyznawana jest w I LO od 1971 roku. W roku szkolnym 2019/2020 spośród 16 absolwentów nominowanych do nagrody.

 

 Honorową Nagrodę Szkoły w 2020 r. otrzymali:

I stopnia – Bartosz Adamkiewicz z kl. IIIB

II stopnia – Bernard Cesarz z  kl. IIIB

II stopnia – Tomasz Wichowski z kl. IIIB

III stopnia – Małgorzata Siecińska z kl.IIIC

 

 

Lista absolwentów nominowanych do HNS:

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Bajtus Alicja III a
2. Huzarska Anna III a
3. Jasińska Kornelia III a
4. Paziewska Patrycja III a
5. Stasińska Karina III a
6. Wasiniak Barbara III a
7. Zakrzewska Patrycja III a
8. Adamkiewicz Bartosz III b
9. Cesarz Bernard III b
10. Dziadko Sebastian III b
11. Kowalski Jakub III b
12. Wichowski Tomasz III b
13. Wiśniewska Aleksandra III b
14. Siecińska Małgorzata III c
15. Krzyżek Małgorzata III d
16. Nadolska Aleksandra III d