Spotkanie z Pawłem Eizenbergiem

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był ks. Paweł Smaglijenko nauczyciel religii w I LO wraz z pedagogiem szkolnym Sylwia Smagowską Żemojtel.  W naszej szkole 8-9.10.2020 gościliśmy p. Pawła Ejzenberga – finalistę III edycji Mam Talent, osobą niewidomą od urodzenia.

W czasie warsztatów poznawaliśmy świat osób niewidomych
i niedowidzących. Odkrywaliśmy bariery fizyczne i mentalne jakie mają do przezwyciężania osoby niewidome i niedowidzące. Pokonaliśmy tor przeszkód z laską dla niewidomych i przyrządem informującym o przeszkodzie na drodze. Paweł Ejzenberg objaśniał nam jak należy zwracać się do osób niewidomych i niedowidzących , co może urazić, a co nie, jak pomóc, jak nie zaszkodzić.

Zaznajomiliśmy się na czym polega alfabet Braillea. Dowiedzieliśmy się dlaczego audiodeskrypcja w filmach jest tak istotna dla osób niewidomych i niedowidzących. Odkryliśmy wiele interesujących gadżetów ułatwiających życie osobom niewidomym, takich jak: czujnik cieczy, syntezator mowy na laptopa, by osoby niewidome mogły surfować po Internecie, sporządzać notatki, pisać w edytorach tekstu. Bardzo ciekawa była prezentacja aplikacji informujących o produktach na podstawie kodu kreskowego, albo zdjęcia robionego produktowi na półce, które jest przetwarzane przez syntezator mowy. Dowiedzieliśmy się jak osoby niewidome odczytują listy drukowane pismem nam powszechnie znanym, co to jest pilot do czytnika rozkładu autobusów i pociągów.

Paweł Eizenberg uświadomił nam, że osoba niewidoma to także osoba inteligentna i wcale nie musi być całkowicie zależna od innych. Dowiadywaliśmy się, że mimo, iż widzimy, także mamy swoje bariery do przezwyciężenia i odkrywaliśmy jak możemy z nimi walczyć. Pan Paweł jest Człowiekiem bez barier 2013 Stowarzyszenia Integracja. Jest muzykiem koncertującym ze swoim zespołem. Jest reprezentantem Polski w kadrze narodowej Showdowna. W 2012 r. zapewnił oprawę muzyczną na gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji ratyfikowania przez Prezydenta Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Mieliśmy możliwość także usłyszenia kilku wykonów na żywo.

Pan Paweł uczestniczy w szkołach w spotkaniach, pogadankach i lekcjach pokazując, że przełamywanie barier jest możliwe. W spotkaniach z p. Pawłem uczestniczyły klasy:
3C, 3B, 2A, 2C, 2D, 1A, 1C. Dziękujemy wszystkim uczniom, pani pedagog, nauczycielom i wychowawcom, którzy zaangażowali się w to spotkanie, a szczególnie: Martynie Gradkowskiej – kl. 2A za współprowadzenie spotkania z p. Pawłem, ekipie od nagłośnienia – Jakubowi Wołosowi – kl. 2Bp i Kiryłowi Serzhanovowi – kl. 2Ap oraz Mateuszowi Łomnickiemu – kl. 3C, uczniom i uczennicom klasy 2Bp za przygotowanie auli i wszystkim uczniom za aktywne i zaangażowane przeżywanie tego spotkania.