MEDIACJE RÓWIEŚNICZE-WARSZTATY

Klasa Prawniczo Językowa wzięła udział w pierwszej części warsztatów mediacyjnych. Mediator Sądowy Pani Aleksandra Czarnobaj przeprowadziła uczniów przez formy rozwiązywania sporów rówieśniczych w szkole. Uczniowie mieli szansę opowiedzieć o osobistych sposobach rozwiązywania konfliktu. Kilkoro uczniów odkryło w sobie potencjał mediatora rówieśniczego i zostało zaproszonych na następną sesję we wrześniu.

Po warsztatach wiemy już na pewno, że:

 CHCEMY ZAJĄĆ SIĘ KONFLIKTEM I POZOSTAĆ W RELACJI.