Nasz Krajobraz Nasza Odpowiedzialność

W ramach zajęć z rozszerzonej geografii  aktywistka Anna Jaworska z Forum dla Natury przybliżyła nam problematykę związaną z ochroną krajobrazu rozumianego jako całe nasze otoczenie. Ukazała nam problemy wynikające z nieprzemyślanych ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, takich jak: rozlewanie się miast, fragmentacja krajobrazu czy utrata różnorodności biologicznej. Podkreśliła, że nawet małe działania mają znaczenie i każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na przyrodę. Zachęcała do zaangażowania się w działania w ramach organizacji pozarządowych i udziału w konsultacjach publicznych oraz wspierania inicjatywy utworzenia łąk kwietnych w Kwidzynie. DZIAŁAJMY!

https://www.facebook.com/kwietnekwidzyn

www.forumdlanatury.pl