Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Procedury bezpieczeństwa w dniu 01.09.2021 r. na terenie ZSO Nr 1 w Kwidzynie

 1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. a) W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 3. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonymi wejściami:
 5. a) wejście nr 1 – od ul. Konarskiego;
 6. b) wejście nr 2 – od ul. Gimnazjalnej;
 7. c) wejście nr 3 – od dziedzińca szkolnego;
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową)
 9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 10. Przy wejściu do szkoły oraz w sekretariacie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.
 11. Należy unikać tworzenia się grup osób na terenie szkoły oraz przed szkołą.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

Godzina    Klasa     Sala

09:00

IIIA       s.16

IIIB       s. 47

IIIC       s. 35

IIID       s. 29

 

09:30

IIIAp     s. 46

IIIBp     s. 34

IIICp     s. 37

 

10:00

IIA        s. 22

IIB        s. 43

IIC        s. 39

IID        s. 20

 

10:45

IA         s. 7

IB         s. 49

IC         s. 24

ID         s. 5

IE         s. 23