Autyzm w naszej przestrzeni społecznej

„U osób z autyzmem niepełnosprawność określonego stopnia może się  rozwinąć w wyniku nieudanego procesu nauki i socjalizacji. Wpływa na to nie tylko wiek, w jakim zdiagnozowano autyzm, nie tylko edukacja i mniej lub bardziej udane interwencje terapeutyczne, ale także dom rodzinny, relacje rówieśnicze – każde wejście w przestrzeń społeczną”.

Jesteśmy częścią społeczeństwa i tym samym nasza postawa wobec innych MA ZNACZENIE.

Uczniowie klas psychologiczno-pedagogicznych mają okazję poszerzać świadomość o osobach w spektrum autyzmu uczęszczając na obserwacje terapii w Przedszkolu Gama. Każda klasa zaczyna od spotkania z terapeutą, które właśnie miało miejsce w naszej szkole.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola Gama za taką możliwość.
Dziękuję Naszym Uczniom za pytania i chęć rozmowy.